Ana içeriğe atla

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz programdan mezun olmak için:

  • 30 kredilik (75 AKTS kredisi) 10 ders ve
  • 0 kredilik (15 AKTS) bir bitirme projesini

tamamlayarak 90 AKTS kredisi elde edilmelidir.

Tezli programdan mezun olmak için:

  • 21 kredilik (52.5 AKTS kredisi) 7 ders ve
  • 0 kredilik (67.5 AKTS) iki tez dersi ve teze hazırlık seminerini

tamamlayarak 120 AKTS kredisi elde edilmelidir.

Bu derslerden bazıları Erasmus programı çerçevesinde partner AB üniversitelerinde de alınabilir.

 

tedu