Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz programdan mezun olmak için

  • 30 kredilik (75 AKTS kredisi) 10 ders ve
  • 3 kredilik (15 AKTS) bir bitirme projesini tamamlayarak 90 AKTS kredisi elde edilmelidir.

 

Tezli programdan mezun olmak için

  • 21 kredilik (52,5 AKTS kredisi) 7 ders ve
  • 6 kredilik (37,5 AKTS) bir tez  dersi ve teze hazırlık seminerini

 

tamamlayarak 90 AKTS kredisi elde edilmelidir.

İstenirse derslerden bazıları Erasmus+ programı çerçevesinde anlaşmalı A.B. üniversitelerinde alınabilir.