Kabul Şartları ve Takvim

 

 

Kabul Şartları ve Başvuru Tarihleri

Program dili İngilizcedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine ve Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik vb. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarından; Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı vb. tasarım ve üretim alanlarından mezun olan adayların başvuruları değerlendirilir. Programa başlamak için, TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Lisans derecesini İngilizce öğretim yapan kurumlardan alan adaylar yeterlik kriterlerini sağlamış kabul edilirler.

Başvuruların değerlendirilme kriterleri:

 • Lisans mezuniyet not ortalaması=%20
 • Mülakat=%30
 • ALES-Sayısal=%50 (Tezsiz programa başvuran adayların eğer beş yıldan fazla program ile ilgili alanda iş tecrübesi var ise ALES puanı olmadan da başvuru yapılabilir. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir). 

 

Başvurular

Başvurular aşağıdaki belgelerin eklendiği tek bir e-posta mesajı ile apply.ict@tedu.edu.tr adresi üzerinden alınmaktadır.

İstenen Belgeler:

 1. Güncel Özgeçmiş,
 2. En son mezun olunan veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 3. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası.

Kabul durumunda, kayıt sürecinde aşağıda belirtilen belgeler istenecektir:

 • Onaylı lisans diploma örneği
 • Onaylı kapalı transkript
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek öğrenciler için askerlik tecil/yaptı /muaf belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır. En az 6 kredi yükü alınmalıdır. Tezli programda toplam 27, tezsiz programda ise toplam 33 kredi yükü bulunmaktadır.)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi (En az. Say-55 puan istenmektedir. Tezsiz programa başvuran adayların eğer beş yıldan fazla iş tecrübesi var ise ALES puanı gerekmemektedir. Bu durumda ALES puanı 70 kabul edilir.)
 • İngilizce yeterlilik durumunu gösterir belge (güncel IELTS, TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, UCLES puan belgesi). Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. 

Lisans derecelerini tamamen İngilizce öğretim yapan bir kurumdan almış adayların İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri gerekmemektedir. Öğrenciler İngilizce Yeterlilik belgelerini, Dil Okuluna onaylatarak evrak teslimi yapmalıdır.

 

2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi için Başvuru Takvimi

 

 

 • Başvuru Tarihleri: 20 Mayıs - 10 Haziran 2016
 • Başvuru Mülakatları: 14-15 Haziran 2016
 • Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:  17 Haziran 2016
 • Son Başvuru Tarihi: 26 Ağustos 2016
 • Başvuru Mülakatları: 31 Ağustos 2016
 • Başvuru Sonuçlarının Duyurulması:  02 Eylül 2016

 

Burs Olanakları

Tezli program öğrencilerimize başarı durumuna bağlı olarak, tam veya kısmi burs olanağı sağlanacaktır.

 

Ücret Bilgileri

Her kayıt dönemi için ödenecek ücret kredi başına 500 TL + KDV üzerinden hesaplanır.